Späť

Vyhrajte KIA RIO

Nakúpte na ktorejkoľvek čerpacej stanici REAL.K nad 20 € a obdržíte žrebovací kupón, ktorý si starostlivo uschovajte a sledujte či ste nevyhrali. Každý mesiac žrebujeme piatich výhercov hotovosti 20 €, na každej čerpacej stanici (5 výhier x 18 čerpacích staníc x 20 € = 1800 €/na mesiac)

Losovanie Real-K 28.12. 2018

Nakúpte na ktorejkoľvek čerpacej stanici REAL.K nad 20 € a obdržíte žrebovací kupón, ktorý si starostlivo uschovajte a sledujte či ste nevyhrali.

Každý mesiac žrebujeme piatich výhercov hotovosti 20 €, na každej čerpacej stanici
(5 výhier x 18 čerpacích staníc x 20 € = 1800 €/na mesiac)

 

31.12.2019  vyžrebujeme výhercov 3 osobných automobilov KIA RIO

Zlosovanie o hlavné ceny sa tento rok uskutoční 31.12. 2019 v Komárne na Novozámockej 3946 za účasti notára.

Na zlosovania každého zlosovania srdečne očakávame, cenou útechy pri každom zlosovaníje aj tento rok LED TELEVÍZOR.

Pravidlá súťaže tu