Späť

Opatrenia a informácie súvisiace s vírusom COVID-19 na čerpacích staniciach RealK

Vzhľadom na vzniknutú situáciu na SK a vo svete, sme sa rozhodli prijať bezpečnostné opatrenia, ktoré majú ochrániť Vás (zákazníkov), ale aj našich zamestnancov na čerpacích staniciach.

Zdravie na prvom mieste

Naša obsluha na čerpacích staniciach používa ochranné pomôcky na tvár a ruky v záujme prevencie a ochrany pred šírením korona vírusu. Preto prosíme aj Vás zákazníkov, aby ste si pred vstupom do našich priestorov nasadili ochranné prostriedky na tvár (rúška, šatky, šály, respirátory…), a dodržiavali medzi sebou a obsluhou bezpečné odstupy aj na základe nariadenia vlády SR.

 

Hygiena a dezinfekcia

Vzhľadom na situáciu posúvame dodržiavanie vysokých hygienických štandardov na najvyššiu úroveň. V pravidelných intervaloch dezinfikujeme povrchy, s ktorými sú zákazníci v najčastejšom kontakte, ako sú kľučky, platobné terminály, tlačítka na kávomatoch, batérie, umývadlá a toalety, tankovacie pištole, úchytky na chladničkách a pod.

 

Maximálne 3 zákazníci v predajni naraz

Vo vnútorných priestoroch čerpacej stanice sa môžu zdržiavať max. 3 zákazníci naraz, v bezpečných odstupoch (1,5 – 2m), v závislosti od veľkosti predajne, aby sa odstup dal dodržať. Ostatných zákazníkov úctivo žiadame počkať pred vstupom do predajne.

 

Tankovanie LPG

V  prípade potreby natankovania LPG Vám naša  obsluha rada pomôže.

Zároveň Vás ale žiadame  bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné  opatrenia týkajúce sa používania ochranných prostriedkov   – (rúška, šatky, šály, respirátory…),

 

Platba kartou

Prosíme zákazníkov, aby pri platení za nákup uprednostnili platbu  platobnými kartami. Snažíme sa v maximálnej možnej miere, zamedziť styku s peniazmi,.

 

Ďakujeme za pochopenie, všetko čo robíme , je aj pre Vašu ochranu!!!