Späť

Nové prémiové palivo Formula 99+

Užite si výhody nového prémiového paliva!

FORMULA 99+

FORMULA 99+ je ultra-prémiový vysoko výkonný benzín s oktánovým číslom vyšším než 99, ktorý účinne zvyšuje výkon motora. Pri vývoji vysokooktánového paliva FORMULA 99+ bola použitá nová špeciálna formula aditivácie, ktorá výrazne znižuje trecie straty. To má priaznivý vplyv na zvýšenie výkonu motora s pozitívnym dopadom na množstvo spotrebovaného paliva.

 

VLASTNOSTI…v čom je nové palivo FORMULA 99+ lepšie

 • Neobsahuje klasický biolieh, ktorý bol nahradený vďaka špeciálnym chemickým prímesiam (ETBE)
 • V novom palive je bioetanol v plnom rozsahu – povinne 10%, nahradený špeciálnou      chemickou prímesou ETBE (Etyl-terc-butyl-éter- zlúčenina ethanolu a izobuténu)
 • ETBE na rozdiel od bioetanolu do seba neviaže vodu
 • ETBE prináša zlepšenie kľúčových parametrov nového paliva: vyššie oktánové číslo (nad 100 oktánov) + vyššia výhrevnosť = efektívnejšie spaľovanie
 • ETBE zlepšuje biologickú odbúrateľnosť
 • Zlepšená čistiaca schopnosť paliva
 • inovované palivo si zachováva silný detergentný (čistiaci) účinok, podporujúci proces odstraňovania nečistôt a karbonizačných usadenín v spaľovacom priestore motora.
 • Bezproblémovo vyhovuje všetkým spaľovacím motorom.

Prínosy…prečo sa oplatí používať palivo formula99+

 • Zvýšenie výkonu (oktány)
 • Vyššia úspora (výhrevnosť)
 • Dlhší dojazd v počte najazdených km na rovnaký objem paliva (oktány+výhrevnosť)
 • Bezproblémová dlhodobá skladovateľnosť (neobsahuje bioetanol)
 • Kľudný chod motora a bezproblémové štartovanie (čistiaci a mazací účinok)
 • Zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie (inovované zloženie paliva)