O firme

Základné údaje o spoločnosti

     Spoločnosť REAL-K s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno, bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.7.1997 vo vložke čislo 10415/N.

 

Predmet činnosti
    Naša spoločnosť vlastní a prevádzkuje čerpacie stanice v mestách Komárno, Štúrovo, Kolárovo, Trnava, Trenčín, Nitra a v obciach Tvrdošovce, Okoč, Tekovské Lužany, Trhová Hradská, Veľký Kýr, Diakovce, Cabaj-Čápor, Gbely, Svinná a Stará Turá. Všetky sú umiestnené vo veľmi výhodných lokalitách, Väčšina sa nachádza pri cestách I. triedy, a tešia sa priazni motoristov zo širokého okolia. V roku 2004 založila spoločnosť dcérsku firmu v Maďarsku, postredníctvom ktorej prevádzkuje čerpaciu stanicu v meste Bodajk.

 

    V rámci rozširovania našich podnikateľských aktivít sa naša spoločnosť v roku 2001 rozhodla rozšíriť rozsah svojho pôsobenia o predaj a servis osobných a úžitkových automobilov značky SEAT a uzatvorením obchodnej zmluvy so spoločnosťou Škoda Auto Slovensko, divízia SEAT IMPORT sme sa stali autorizovanými predajcami automobilovej značky pre regióny Komárno a Nové Zámky.

 

    Priority budúceho rozvoja spoločnosti a jeho aktivity spočívajú v rozširovaní siete čerpacích staníc a v predaji a servise motorových vozidiel. V súvislosti s naplnením cieľov v oblasti predaja motorových vozidiel sa naša spoločnosť v roku 2005 stala agentúrnym predajcom vozidiel Voklswagen. V reprezentatívnej budove v bezprostrednej blízkosti čerpacej stanice Komárno, v ktrorej je aj sídlo firmy komplexne zastrešujeme predaj a servis vozidiel značky SEAT, Volkswagen a MAZDA.