Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov spoločnosťou


Informácie o právach dotknutej osoby 


Informácie o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby