Kvalita pohonných hmôt

Vysoká kvalita pohonných hmôt – záruka bezproblémovej jazdy s Vašim autom !!!!

 

 

 Naša spoločnosť na všetkých svojich čerpacích staniciach predáva pohonné hmoty najvyššej kvality, ktoré nakupuje cez svoju partnerskú firmu REAL-H.M. (veľkosklad pohonných hmôt) výlučne od renomovaných stredoeurópskych výrobcov, rakúskej petrochemickej spoločnosti OMW a českej rafinérskej spoločnosti UNIPETROL RPA.
Permanentne vysoká kvalita na našich čerpacích staniciach je zabezpečovaná taktiež pravidelnou údržbou a čistením skladovacích nádrží, priebežným servisom a údržbou výdajných stojanov a v neposlednom rade aj prítomnosťou špeciálnych sond v skladovacích nádržiach, ktoré okamžite signalizujú akúkoľvek negatívnu zmenu v kvalite skladovaných pohonných hmôt.
Na čerpacích staniciach REAL-K momentálne predávame nasledovné druhy pohonných hmôt:

 

95 oktánový benzín, ktorý sa vyznačuje vysokou kvalitou a úžitkovými vlastnosťami karburátorových motorov, ako aj najmodernejších zážihových motorov, s priamym vstrekovaním a preplňovaných motorov.
Motorová nafta, ktorá spĺňa všetky požiadavky Európskej Únie na kvalitu palív zakotvené v národnej norme STN EN 590 a vyhovuje aj požiadavkám svetového Združenia výrobcov automobilov
Formula 95 je aditivovaný bezolovnatý automobilový benzín a používa sa pre zážihové motory cestných motorových vozidiel. Hlavnými prednosťami sú: znižovanie spotreby paliva, znižovanie emisií, vyšší výkon a ochrana citlivých častí motoru a palivového systému proti korózii.
Užívateľ benzínu Formula 95 ocení predovšetkým zníženie spotreby paliva, antikoróznu ochranu, obnovenie výkonu pri starších motoroch a udržanie tej najlepšej kondície nových motorov. V neposlednom rade zlepšuje odstraňovanie karbónových usadením a zvyšuje prevenciu ich vzniku.
 
Energy DIESEL 55 je plne aditivovaná motorová nafta novej generácie s cetánovým číslom 55 a používa sa ako palivo pre vznetové / naftové / motory.
Energy DIESEL 55 má oproti bežnej motorovej nafte vyššie cetanové číslo 55 / neaditivovaná nafta ma cetánové číslo cca 51/, ktoré prináša predovšetkým oživenie chodu motora vo všetkých jazdných režimoch.
Priebežné používanie Energy DIESEL 55 zabezpečí - nárast maximálneho výkonu, tichší chod motora a zníženie spotreby Vášho vozidla !!!

Energy DIESEL 55 má tiež :

  • detergentné účinky /udržuje čistý palivový systém a trysky/
  • zlepšenú mazivosť, protikorózne vlastnosti/ /zabraňuje korózií motoru /
  • nižšiu penivosť a svojím zložením potlačuje tvorbu usadenín.

Vďaka tomu chráni motor proti opotrebeniu, znižuje jeho hlučnosť a zmenšuje mechanické namáhanie motoru.

Energy DIESEL 58 je moderná aditivovaná motorová nafta s cetánovým číslom 58 a používa sa ako palivo pre vznetové (naftové) motory. Energy DIESEL 58 má oproti bežnej motorovej nafte výrazne vyššie cetánové číslo 58 (bežná motorová nafta má cetánové číslo 51-52), ktoré prináša výrazné oživenie chodu motora vo všetkých jazdných režimoch. Pravidelným používaním paliva Energy DIESEL 58 získate:

 

  • dlhodobo čistejší palivový systém,
  • zlepšenú mazivosť, protikorózne vlastnosti (zabraňuje korózií motoru),
  • predĺženú životnosť motora,
  • nižšiu hlučnosť a menšie mechanické namáhanie motoru.

Je to moderné ekologické a bezpečné palivo, ktoré chráni motor auta a je zárukou spoľahlivej prevádzky vozidla. Dodávateľom auto - plynu LPG na naše čerpacie stanice je spoločnosti UNIPETROL Slovensko, s.r.o., ktorá zásadne dodáva len LPG nakúpený od renomovaných svetových dodávateľov.

AdBlue je mimoriadne čistý roztok špeciálne vyvinutý pre dieselové motory so systémom SCR. AdBlue pozostáva najmä z demineralizovanej vody a močoviny. Vstrekuje sa do výfukového plynu, aby sa znížili škodlivé emisie NOx a aby sa splnili emisné normy Euro 4, Euro 5 a Euro 6.

AdBlue znižuje škodlivé emisie pomocou chemickej reakcie. Táto chemická reakcia nastáva, keď je AdBlue vstrekovaný do výfukového plynu vnútri katalyzátora dieselového motora. Nevyčistené výfukové plyny obsahujú oxidy dusíka (NOx), ktoré sú hlavným znečisťovateľom vzduchu. AdBlue sa používa výslovne na znižovanie emisií tejto znečisťujúcej látky.

AdBlue obsahuje močovinu. Močovina vytvára amoniak keď sa vstrekuje do výfukového plynu s vysokou teplotou. Toto spôsobuje chemickú reakciu, ktorá mení všetky škodlivé NOx na neškodný dusík (N) a vodu (H2O).

Dodávateľom produktu Ad Blue na naše čerpacie stanice je výhradne spoločnosť GreenChem SK, s.r.o. , dcérska spoločnosť Duslo, a.s. Šaľa.