Kvalita pohonných hmôt

Vysoká kvalita pohonných hmôt – záruka bezproblémovej jazdy s Vašim autom !!!!

Naša spoločnosť na všetkých svojich čerpacích staniciach predáva pohonné hmoty najvyššej kvality, ktoré nakupuje cez svoju partnerskú firmu REAL-H.M. (veľkosklad pohonných hmôt) výlučne od renomovaných stredoeurópskych výrobcov, slovenskej petrochemickej spoločnosti SLOVNAFT a.s. a českej rafinérskej spoločnosti UNIPETROL RPA.

Permanentne vysoká kvalita na našich čerpacích staniciach je zabezpečovaná taktiež pravidelnou údržbou a čistením skladovacích nádrží, priebežným servisom a údržbou výdajných stojanov a v neposlednom rade aj prítomnosťou špeciálnych sond v skladovacích nádržiach, ktoré okamžite signalizujú akúkoľvek negatívnu zmenu v kvalite skladovaných pohonných hmôt.

Na čerpacích staniciach REAL-K momentálne predávame nasledovné druhy pohonných hmôt:

 

95 oktánový benzín, ktorý sa vyznačuje vysokou kvalitou a úžitkovými vlastnosťami karburátorových motorov, ako aj najmodernejších zážihových motorov, s priamym vstrekovaním a preplňovaných motorov.
Motorová nafta, ktorá spĺňa všetky požiadavky Európskej Únie na kvalitu palív zakotvené v národnej norme STN EN 590 a vyhovuje aj požiadavkám svetového Združenia výrobcov automobilov
Ultra 95 je aditivovaný bezolovnatý automobilový benzín a používá sa pre zážihové motory cestných motorových vozidiel. Hlavnými prednosťami sú: znižovanie spotreby paliva, znižovanie emisií, vyšší výkon a ochrana citlivých častí motoru a palivového systému proti korózii. Užívatel benzínu Ultra 95 ocení predovšetkým zníženie spotreby paliva, antikoroznu ochranu, obnovenie výkonu pri starších motoroch a udržanie tej najlepšej kondície nových motorov. V neposlednom rade zlepšuje odstraňovanie karbonových usadením a zvyšuje prevenciu ich vzniku.

 Plne aditivovaná motorová nafta novej generácie a používa sa ako palivo pre vznetové motory.

Jej hlavnými prednosťami sú:
znižovanie spotreby paliva, znižovanie emisií, vyšší výkon a ochrana citlivých častí motoru a palivového systému proti korozií.

 Je to moderné ekologické a bezpečné palivo, ktoré chráni motor auta a je zárukou spoľahlivej prevádzky vozidla. Dodávateľom autoplynu LPG na naše čerpacie stanice sú spoločnosti PROBUGAS, a.s. a UNIPETROL Slovensko, s.r.o., ktoré zásadne dodávajú len LPG nakúpený od renomovaných svetových dodávateľov. Firma Probugas ako jediná na Slovensku vlastní technologické zariadenie, vďaka ktorému dokáže kvalitu dodaného plynu ešte zvýšiť ďalšou filtráciou a odstránením aj prípadných drobných nečistôt, ktoré sa do LPG môžu dostať počas prepravy na Slovensko vo vlakovej cisterne.

ULTRA DIESEL 55 je plne aditivovaná motorová nafta novej generácie s cetánovým číslom 55 a používa sa ako palivo pre vznetové / naftové / motory.
 

ULTRA DIESEL 55 má oproti bežnej motorovej nafte vyššie cetanové číslo 55 / neaditivovaná nafta ma cetánové číslo cca 51/, ktoré prináša predovšetkým oživenie chodu motora vo všetkých jazdných režimoch.
 

Priebežné používanie ULTRA DIESELU 55 zabezpečí - nárast maximálneho výkonu, tichší chod motora a zníženie spotreby Vášho vozidla !!!

ULTRA DIESEL 55 má tiež : 

  • detergentné učinky /udržuje čístý palivový systém a trysky/
  • zlepšenú mazivosť, protikorózne vlastnosti/ /zabraňuje korózií motoru /
  • nižšiu penivosť a svojím zložením potlačuje tvorbu usadenín.

Vďaka tomu chráni motor proti opotrebeniu, znižuje jeho hlučnosť a zmenšuje mechanické namáhanie motoru.

AdBlue je mimoriadne čistý roztok špeciálne vyvinutý pre dieselové motory so systémom SCR. AdBlue pozostáva najmä z demineralizovanej vody a močoviny. Vstrekuje sa do výfukového plynu, aby sa znížili škodlivé emisie NOx a aby sa splnili emisné normy Euro 4, Euro 5 a Euro 6.
 

AdBlue znižuje škodlivé emisie pomocou chemickej reakcie. Táto chemická reakcia nastáva, keď je AdBlue vstrekovaný do výfukového plynu vnútri katalyzátora dieselového motora. Nevyčistené výfukové plyny obsahujú oxidy dusíka (NOx), ktoré sú hlavným znečisťovateľom vzduchu. AdBlue sa používa výslovne na znižovanie emisií tejto znečisťujúcej látky.
 

AdBlue obsahuje močovinu. Močovina vytvára amoniak keď sa vstrekuje do výfukového plynu s vysokou teplotou. Toto spôsobuje chemickú reakciu, ktorá mení všetky škodlivé NOx na neškodný dusík (N) a vodu (H2O).
 

Dodávateľom produktu Ad Blue na naše čerpacie stanice je výhradne spoločnosť GreenChem SK, s.r.o. , dcérska spoločnosť Duslo, a.s. Šaľa.