Zobraziť výhercov predchádzajúcich kôl, vyberte mesiac:

August 2017


                      KOMÁRNO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

KÁLAZDY Zoltán

15.08.2017

H/00056

2.

KOVÁCS Alexander

20.08.2017

B/00087

3.

KATONA Melinda

08.08.2017

V/103566

4.

KOCSISOVÁ Marta

04.08.2017

V/103357

5.

VETTEROVÁ Adriana

29.07.2017

V/102931

6.

MACEJKO Ladislav

03.08.2017

H/00214

 

                     ŠTÚROVO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

KRČ Jaroslav

07.08.2017

H/00228

2.

SYNAKOVÁ Paula

19.07.2017

V/41042

3.

JÁNOŠKA Jaroslav

28.08.2017

H/00484

4.

BABINEC Ivan

17.08.2017

H/00256

5.

RETKES Géza

25.08.2017

H/00568

6.

BÓNOVÁ Katarína

27.08.2017

H/00317

              

     KOLÁROVO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

HORVÁTHOVÁ Terézia

21.08.2017

H/00219

2.

VAJLIK Imrich

19.08.2017

B/00112

3.

BUKOVIČ Jozef

09.08.2017

H/00074

4.

KÓŠ Tomáš

01.08.2017

H/00287

5.

JÓBA Vendelin

15.08.2017

H/00046

6.

PALACKA Karol

21.08.2017

B/00112

              

       TRNAVA

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

TIŽINÁK Ján

23.08.2017

B/00152

2.

ZEMKO Boris

09.08.2017

B/00039

3.

UHLÁR Milan

04.08.2017

B/00364

4.

VETRÁK František

10.08.2017

V/36525

5.

HORVÁTH Cyril

02.08.2017

V/36394

6.

BARTOVIČ Štefan

14.08.2017

B/00592

             

        TVRDOŠOVCE

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

ANTALECOVÁ Miriam

12.08.2017

H/00437

2.

BAŇÁROVÁ Monika

29.08.2017

H/00267

3.

SZIKORA Attila

08.08.2017

V/17808

4.

POLÁK Andrej

29.08.2017

B/00351

5.

BACHOREC Jozef

10.08.2017

H/00321

6.

JARUSKA Ladislav

30.08.2017

H/00308

             

                      TEKOVSKÉ LUŽANY

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

VRÁBEL Vladimír

21.08.2017

B/00174

2.

BAJKAIOVÁ Beata

04.08.2017

B/00509

3.

JOKEL Juraj

14.08.2017

H/00276

4.

MIKUS Csaba

22.08.2017

B/00036

5.

GAZDÍG Tomáš

10.08.2017

B/00084

6.

JUHÁSZOVÁ Olga

22.08.2017

V/12630

              

                      VEĽKÝ KÝR

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

GOLHA Róbert

08.08.2017

B/00358

2.

VOROŠ Milan

26.08.2017

B/00093

3.

TANESKI Zvonko

09.08.2017

B/00214

4.

PŠENKO František

01.08.2017

H/00167

5.

MRÁZOVÁ Katka

14.08.2017

H/00575

6.

BANYÁROVÁ Helena

29.08.2017

H/00239

            

                      TRENČÍN

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

HRUŠKOVÁ Adriána

19.08.2017

H/00157

2.

DUŠIČKOVÁ Eva

30.08.2017

H/00249

3.

MASÁR Ľuboš

15.08.2017

H/00290

4.

BAJZÍK Ján

22.08.2017

H/00397

5.

JEŽÍKOVÁ Jarmila

22.08.2017

H/00206

6.

GAVENDA Peter

18.08.2017

B/00192

            

        NITRA – Dolné Hony

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

DAŇO Ján

18.08.2017

B/00518

2.

VESELOVSKÝ Tomáš

11.08.2017

H/00699

3.

PŠENKO Samuel

30.08.2017

B/00240

4.

VRBOVÁ Adriana

21.08.2017

H/00566

5.

MAGÁTH Pavel

13.08.2017

B/00513

6.

CIVÁŇ Peter

09.08.2017

H/00030

            

        OKOČ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

RAVASZ István

13.08.2017

H/00315

2.

FARKAS Tibor

08.07.2017

H/00068

3.

HÚSHEGYI Ondrej

16.08.2017

H/00040

4.

FEKETE Ladislav

23.08.2017

B/00159

5.

BUGRIS Adrián

05.08.2017

H/00128

6.

BÍRÓ László

16.08.2017

H/00019

             

                       TRHOVÁ HRADSKÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

KOPSA Ladislav

15.08.2017

H/00043

2.

PAVLUS Adam

07.08.2017

H/00121

3.

CSIBA Éva

11.08.2017

H/00258

4.

NÉMETH János

30.08.2017

H/00034

5.

BOGNÁR Ignác

07.08.2017

H/00167

6.

MADARASI Štefan

23.08.2017

H/00074

              

        NITRA – Levická č. 3

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

MOKOŠOVÁ Anna

27.08.2017

H/00034

2.

KOŠČIALIK Ladislav

12.08.2017

H/00502

3.

DOBIÁŠ Juraj

20.08.2017

H/00166

4.

FRTÚS Jozef

02.08.2017

H/00296

5.

FILIPKOVÁ Martina

18.08.2017

H/00251

6.

LACKOVIČOVÁ Jana

28.08.2017

B/00160

 

                      DIAKOVCE

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

CZIRÁK Gyula

03.08.2017

H/00154

2.

GRÉDI Peter

18.08.2017

B/00329

3.

FISCHER Tomáš

14.08.2017

H/00240

4.

HALÁS Milan

07.08.2017

B/00354

5.

ČIČMAN Robert

21.08.2017

H/00166

6.

SZEKERES Imrich

05.08.2017

H/00441

 

                      CABAJ - ČÁPOR

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

ARPÁŠOVÁ Monika

19.08.2017

B/00416

2.

HOLKA Vladimír

12.08.2017

B/00114

3.

BOROVSKÝ Mário

08.08.2017

H/00341

4.

VISKUPOVÁ Dagmar

11.08.2017

H/00703

5.

DOLEŽ Peter

20.08.2017

H/00428

6.

DANIŠOVÁ Jarmila

30.08.2017

H/00349

 

                      GBELY

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

LANGER Ladislav

14.08.2017

B/00182

2.

SMOLINSKÝ Peter

02.08.2017

B/00073

3.

ZIFČÁKOVÁ Jarmila

03.08.2017

H/00016

4.

URBA Branislav

25.08.2017

H/00280

5.

ŠMIDA Konštantín

09.08.2017

V/01172

6.

KILIMAJER Ján

30.08.2017

H/00068

 

                     SVINNÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

MÚČKOVÁ Dana

06.08.2017

B/00103

2.

KOPECKÝ Ján

23.08.2017

H/00081

3.

CHUDÝ Ján

01.08.2017

H/00378

4.

PETRÍK Viliam

08.08.2017

H/00278

5.

OPRENDEK Jozef

31.08.2017

H/00052

6.

ŠEBIAN Alexander

22.08.2017

H/00164

 

                     STARÁ TURÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

MALKOVÁ Erika

17.08.2017

H/00290

2.

REDAJ František

01.08.2017

H/00250

3.

PRISTACH Peter

16.08.2017

H/00189

4.

BLANÁR Ľuboš

08.08.2017

B/00206

5.

ČAMARA Ivan

11.08.2017

H/00128

6.

ŠTEFÁNIKOVÁ Jarmila

16.08.2017

H/00181

 

 

 

Júl 2017


                     KOMÁRNO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

PAP Tibor

01.07.2017

H/00410

2.

CSJERNYIKOVÁ Angelika

15.07.2017

H/00235

3.

ŠVECOVÁ Monika

03.07.2017

H/00401

4.

BARUS Mário

23.07.2017

H/00194

5.

STEFANKOVICS Peter

07.07.2017

B/00245

6.

SZABÓ Magda

13.07.2017

V/101930

 

                      ŠTÚROVO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

TÓTHOVÁ Anikó

05.07.2017

H/00248

2.

KÓSA Karol

21.07.2017

B/00174

3.

ZALABOVÁ Eva

01.07.2017

B/00054

4.

FARSKÝ Eugen

03.07.2017

V/40722

5.

MÉSZÁROS Peter

25.07.2017

B/00060

6.

BALLA Peter

28.07.2017

H/00116

              

     KOLÁROVO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

HUDAK Ondrej

06.07.2017

V/49914

2.

HARIS Karol

21.07.2017

V/50338

3.

NAGY Jozef

24.07.2017

B/00140

4.

NÉMETH Kristián

01.07.2017

B/00098

5.

VARGA Gejza

12.07.2017

B/00246

6.

MAKHALI Ladislav

03.07.2017

H/00302

              

        TRNAVA

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

SLIVA Jozef

13.07.2017

B/00501

2.

KAZIMÍR Milan

04.07.2017

H/00143

3.

DROBNÝ Marek

15.07.2017

V/36066

4.

Ing. SÝKOROVÁ Gabriela

04.07.2017

H/00251

5.

SABOVÁ Anna

23.07.2017

H/00310

6.

OPALKOVÁ Magda

19.07.2017

H/00536

             

        TVRDOŠOVCE

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

NAGY Eszter

23.07.2017

B/00063

2.

KURUCZ František

14.07.2017

H/00149

3.

ŠIPKA Peter

01.07.2017

H/00329

4.

CSERES Patrik

26.07.2017

H/00109

5.

TÉGLÁS Tibor

05.07.2017

H/00139

6.

KUZSLÍK Michal

31.07.2017

H/00103

             

                      TEKOVSKÉ LUŽANY

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

HANULA Ondrej

23.07.2017

B/00097

2.

CIBULKOVÁ Eva

02.07.2017

H/00037

3.

SPIŠÁK Jozef

26.07.2017

B/00237

4.

KAKAS Pavel

22.07.2017

H/00077

5.

SZŐLLŐSY Dian

05.07.2017

B/00635

6.

MORVAI Jozef

21.07.2017

B/00392

              

                      VEĽKÝ KÝR

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

GULKA Ján

28.07.2017

H/00471

2.

SZŐKEOVÁ Silvia

09.07.2017

B/00375

3.

PAĽA Norbert

01.07.2017

H/00345

4.

BOŽÁŇ Pavol

31.07.2017

V/13939

5.

MATUŠICA Miloš

10.07.2017

H/00145

6.

ŠEBÍKOVÁ Jarmila

23.07.2017

B/00406

            

                     TRENČÍN

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

BEŇADIK Milan

14.07.2017

B/00132

2.

ŠARADÍNOVÁ Mária

13.07.2017

B/00178

3.

MIŠÁKOVÁ Andrea

01.07.2017

H/00124

4.

GÁLIK Ľubomír

18.07.2017

B/00341

5.

NOVOSÁDOVÁ Jana

22.07.2017

H/00118

6.

LEGELLYOVÁ Katarína

13.07.2017

B/00274

            

       NITRA – Dolné Hony

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

ANTALIČ Marián

10.07.2017

H/00414

2.

STRIHOVÁ Emília

23.07.2017

H/00064

3.

GÁL Jozef

01.07.2017

B/00298

4.

ZEMAN Milan

19.07.2017

B/00206

5.

GRÁČIK Peter

14.07.2017

B/00723

6.

DÁVID Juraj

18.07.2017

H/00696

            

       OKOČ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

OLLÉOVÁ Mária

11.07.2017

H/00071

2.

BAJNOKOVÁ Gabriela

19.07.2017

B/00071

3.

CSÉMI Zsolt

30.07.2017

H/00404

4.

KÓSA Tibor

24.07.2017

H/00013

5.

KOLLÁR Andrej

05.07.2017

B/00304

6.

BAJCSI Lajos

20.07.2017

H/00289

             

                     TRHOVÁ HRADSKÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

MOLNÁROVÁ Alica

08.07.2017

H/00031

2.

VARGA Csaba

28.07.2017

H/00064

3.

KOPSA Ladislav

17.07.2017

H/00019

4.

NAGY Dávid

31.07.2017

H/00152

5.

BALOGH Ignác

04.07.2017

H/00267

6.

KEBUSZEK Zsolt

29.07.2017

H/00294

              

       NITRA – Levická č. 3

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

MÜLLER Peter

06.07.2017

H/00444

2.

HORŇÁK Lukáš

29.07.2017

V/01023

3.

TÓTHOVÁ Božena

03.07.2017

H/00463

4.

KOSTOLÁNIOVÁ Ľubica

20.07.2017

H/00008

5.

LEŠŠOVÁ Anna

11.07.2017

H/00126

6.

CSÁNYIOVÁ Silvia

22.07.2017

B/00540

 

                     DIAKOVCE

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

TERNER Jozef

24.07.2017

V/02942

2.

VARGA Ladislav

06.07.2017

H/00245

3.

NAGYOVÁ Mária

29.07.2017

H/00211

4.

HORVÁTH Alexander

15.07.2017

H/00124

5.

KOCSISOVÁ Estera

03.07.2017

H/00054

6.

ŠUBOVÁ Lívia

25.07.2017

H/00178

 

                     CABAJ - ČÁPOR

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

SEDLÁČEK Štefan

08.07.2017

H/00091

2.

MRÁZIK Bohumil

06.07.2017

B/00300

3.

MIČÚCH Ján

12.07.2017

B/00270

4.

KOZÁROVÁ Helena

10.07.2017

B/00462

5.

ŠILLER Robert

17.07.2017

H/00418

6.

ILLÉŠ Miroslav

04.07.2017

H/00400

 

                     GBELY

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

JURKA Tomas

04.07.2017

B/00186

2.

HOLLÝ Ladislav

22.07.2017

H/00230

3.

HERMAN Martin

10.07.2017

H/00278

4.

HASÁK Marian

15.07.2017

H/00166

5.

VRBŇÁK Matej

20.07.2017

B/00243

6.

PIŠOJA Blažej

13.07.2017

B/00353

 

                     SVINNÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

KLAČANSKÝ Ján

18.07.2017

H/00268

2.

LAŠŠO Branislav

03.07.2017

B/00060

3.

BALLA Ján

13.07.2017

H/00302

4.

KOVÁČ Marian

26.07.2017

H/00360

5.

MIŠÍK Andrej

09.07.2017

B/00527

6.

GERBEL Branislav

01.07.2017

H/00215

 

                       STARÁ TURÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

HALUZOVÁ Erika

13.07.2017

H/00267

2.

TANGLMAYER Štefan

07.07.2017

H/00123

3.

ONDRÁŠKO Dušan

25.07.2017

V/01916

4.

POTÚČEK Ján

09.07.2017

B/00125

5.

KÝŠKOVÁ Milena

30.07.2017

B/00101

6.

ARBECÍK Ján

14.07.2017

H/00176

 

Jún 2017


 

                     KOMÁRNO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

UDVARDIOVÁ Mária

25.06.2017

H/00122

2.

PINTÉR Juraj

04.06.2017

B/00379

3.

CSÁKI Ladislav

18.06.2017

B/00469

4.

SZABO Viliam

13.06.2017

V/99969

5.

RUFF Ferenc

06.06.2017

H/00175

6.

LIANEK Peter

21.06.2017

B/00232

 

                     ŠTÚROVO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

HALLÓ Dávid

10.06.2017

H/00296

2.

STANOVÁ Zuzana

17.06.2017

B/00222

3.

BAKAI Erik

13.06.2017

H/00475

4.

CSERGE Peter

20.06.2017

B/00453

5.

KOZMA Attila

06.06.2017

H/00295

6.

ENGEL Peter

14.06.2017

V/40281

              

     KOLÁROVO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

LEPI Štefan

27.06.2017

V/49704

2.

TORNÓCZI NAGY Andrea

07.06.2017

H/00128

3.

GŐGHOVÁ Ružena

12.06.2017

V/49293

4.

HERCEG Ľudovít

20.06.2017

V/49518

5.

MOLNÁR Tibor

03.06.2017

V/49067

6.

BARANYAI Barbara

26.06.2017

B/00286

              

       TRNAVA

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

ČEVNÝ Ján

17.06.2017

H/00196

2.

VÁRY Gabriel

07.06.2017

B/00433

3.

SMETÁK Matej

20.06.2017

H/00275

4.

MANO Marek

02.05.2017

V/34421

5.

BAČA Milan

14.06.2017

B/00152

6.

OSTITÁ Lucia

13.06.2017

B/00423

             

      TVRDOŠOVCE

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

VERSEGHI Zoltán

12.06.2017

H/00220

2.

ASZTALOS Viktor

24.06.2017

H/00321

3.

ZAHRADNÍKOVÁ Marcela

27.06.2017

B/00287

4.

BORSÁNYI Igor

02.06.2017

H/00146

5.

VARGA Ladislav

06.06.2017

H/00135

6.

HRUBÁ Ivana

15.06.2017

H/00245

             

                     TEKOVSKÉ LUŽANY

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

KLIMÁKOVÁ Gabriela

25.06.2017

H/00129

2.

FERKO Marián

08.06.2017

H/00243

3.

IVAN Tibor

05.06.2017

B/00154

4.

LUKÁČOVÁ Žaneta

11.06.2017

B/00094

5.

KEVÉLY Ján

19.06.2017

H/00016

6.

RÉVAYOVÁ Gabriela

20.06.2017

H/00124

              

                     VEĽKÝ KÝR

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

PRESINSZKÁ Bohdana

11.06.2017

H/00341

2.

ZÁHORÁK Erik

21.06.2017

B/00020

3.

KELEMEN Ladislav

14.06.2017

B/00545

4.

KÓŇA Ivan

17.06.2017

B/00165

5.

HAČKO Martin

08.06.2017

B/00056

6.

VREŠTIAK Michal

02.06.2017

H/00533

            

                     TRENČÍN

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

ČURKOVÁ Kristína

26.06.2017

B/00160

2.

KIČINKO Jakub

16.06.2017

H/00041

3.

HRUBO Peter

19.06.2017

B/00081

4.

REMENDE Dušan

07.06.2017

B/00154

5.

ONDREJKA

01.06.2017

H/00367

6.

SAVKA Roman

13.06.2017

B/00319

            

        NITRA – Dolné Hony

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

ŠTEVANKOVÁ Linda

28.06.2017

H/00042

2.

CHLEBCOVÁ Martina

06.06.2017

B/00213

3.

ŠIMONČÍKOVÁ Simona

09.06.2017

V/26084

4.

BALÁŽI Ján

01.06.2017

H/00172

5.

ŠUJAN Vladimír

13.06.2017

H/00128

6.

MAGÁTH Pavel

11.06.2017

B/00121

            

        OKOČ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

PETRÍKOVÁ Bea

01.06.2017

H/00045

2.

KISS Róbert

15.06.2017

H/00095

3.

CSÁPAIOVÁ Erika

07.06.2017

H/00026

4.

NYIGRI Zoltán

10.06.2017

H/00084

5.

VÖRÖS Roland

18.06.2017

H/00278

6.

LENGYELOVÁ Zuzana

10.06.2017

H/00047

             

                     TRHOVÁ HRADSKÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

SZABÓOVÁ Ingrid

19.06.2017

H/00284

2.

KOVÁCS Gábor

28.06.2017

H/00308

3.

TÓTH Štefan

19.06.2017

H/00276

4.

NAGY Tibor

25.06.2017

H/00046

5.

VARSÁNYIOVÁ Adrienn

17.06.2017

H/00421

6.

Ing. MATUS Juraj

12.06.2017

H/00345

              

        NITRA – Levická č. 3

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

BOTT Daniel

03.06.2017

H/00856

2.

LIPOVSKÁ Jana

01.06.2017

V/00021

3.

SLÁDEČKO Štefan

28.06.2017

B/00636

4.

KOVÁČOVÁ Barbora

19.06.2017

B/00420

5.

KUBAČKA Jozef

10.06.2017

B/00551

6.

SVOCÁK Vladimír

22.06.2017

H/00328

 

                     DIAKOVCE

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

Ing. ZABÁK Stanislav

24.06.2017

B/00168

2.

LENCSE-ZILIZI Erika

21.06.2017

H/00063

3.

GYŐRI Csaba

08.06.2017

H/00288

4.

ŪRGE Ján

15.06.2017

V/02773

5.

SZARKOVÁ

03.06.2017

H/00269

6.

LAKATOS Roland

19.06.2017

H/00153

 

                      CABAJ - ČÁPOR

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

BEZOVIČ Patrik

27.06.2017

H/00092

2.

ADAMEOVÁ Jana

20.06.2017

H/00255

3.

TÓTH Ľuboš

12.06.2017

H/00430

4.

VELČICKÁ Gertrúda

14.06.2017

H/00314

5.

LIGAČOVÁ Gabriela

10.06.2017

B/00520

6.

TIROLOVÁ Ema

01.06.2017

B/00294

 

                     GBELY

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

MIKULIČOVÁ Dagmar

18.06.2017

B/00053

2.

NOVÁK Milan

15.06.2017

B/00274

3.

BREZOVSKÝ Peter

17.06.2017

B/00145

4.

BALGOVÁ Alexandra

24.06.2017

H/00069

5.

PAPÁNEK Vojtech

06.06.2017

V/00920

6.

BRANDYS Marián

09.06.2017

H/00065

 

                     SVINNÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

PEŤOVSKÝ Jozef

03.06.2017

H/00329

2.

HARMADY Richard

28.06.2017

V/01403

3.

PÁL Ján

21.06.2017

B/00030

4.

HOFFMANN Oto

01.06.2017

H/00211

5.

GUNIŠ Miroslav

12.06.2017

B/00087

6.

OBST Michaela

13.06.2017

H/00117

 

                     STARÁ TURÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

PASTOREK Tomáš

26.06.2017

B/00381

2.

TRGALA Vladimír

13.06.2017

H/00178

3.

MIKO Ján

23.06.2017

H/00256

4.

KOCMUNDA Juraj

08.06.2017

B/00373

5.

JOLEFEK

01.06.2017

H/00432

6.

POLÁK Peter

15.06.2017

H/00189

 

 

Máj 2017


 

                       KOMÁRNO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

MULINKA Ladislav

03.05.2017

B/00220

2.

BÍRÓ Adrianna

22.05.2017

H/00428

3.

LŐRINCZ Dániel

15.05.2017

B/00225

4.

LIPTÁK Maroš

22.05.2017

H/00483

5.

HORVÁTH Tomáš

04.05.2017

B/00370

6.

BEZÁNYI Ján

14.05.2017

B/00467

 

                        ŠTÚROVO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

KOČNER Kristian

17.05.2017

H/00292

2.

SZÉP Klarisa

15.05.2017

B/00458

3.

ÁRENDÁS Béla

03.05.2017

V/39314

4.

MÉZES Árpád

20.05.2017

B/00471

5.

CSÁKVÁRI Pál

12.05.2017

H/00094

6.

TÓTH Marek

10.05.2017

H/00152

              

     KOLÁROVO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

MAROSI Eugen

01.05.2017

B/00266

2.

KULICH Peter

14.05.2017

B/00184

3.

BEKE Jana

14.05.2017

B/00121

4.

DAXNER Peter

22.05.2017

B/00148

5.

KILACSKÓ László

05.05.2017

B/00181

6.

MARKOVÁ Mária

02.05.2017

V/48239

              

       TRNAVA

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

VÖRÖS Jozef

12.05.2017

H/00435

2.

RÁBARA Peter

29.05.2017

B/00453

3.

RUSNÁR Martin

12.05.2017

V/34667

4.

IGRÍNYI Jaroslav

09.05.2017

H/00308

5.

LEHOCKÝ Jozef

23.05.2017

H/00399

6.

JURSA Štefan

11.05.2017

H/00236

             

       TVRDOŠOVCE

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

BAHULA Tibor

24.05.2017

H/00018

2.

SAMUELOVÁ Dana

13.05.2017

H/00090

3.

POLÁK Andrej

10.05.2017

B/00070

4.

PINTÉR Zsolt

09.05.2017

H/00239

5.

SZABÓOVÁ Kitti

21.05.2017

B/00081

6.

LOJDA Július

20.05.2017

H/00117

             

                       TEKOVSKÉ LUŽANY

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

Ing. MIHALÍK Jozef

12.05.2017

H/00354

2.

DOMONKOŠOVÁ Denisa

16.05.2017

B/00387

3.

BAKA Róbert

06.05.2017

H/00259

4.

BÁBIN Peter

11.05.2017

H/00180

5.

DUDÁS Kristián

26.05.2017

H/00479

6.

KOVÁCSOVÁ Alžbeta

05.05.2017

H/00019

              

                        VEĽKÝ KÝR

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

KLAČMAN Radovan

26.04.2017

B/00144

2.

BUZÁŠIOVÁ Ivana

04.05.2017

H/00386

3.

MORAVČÍK Anton

16.05.2017

H/00156

4.

FARKAS Roman

20.05.2017

H/00393

5.

GULÁŠOVÁ Martina

30.05.2017

B/00061

6.

GAJDOŠÍK Róbert

24.05.2017

B/00524

            

                        TRENČÍN

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

BRANICKÝ Jaroslav

15.05.2017

B/00203

2.

MURÁRIKOVÁ Anna

11.05.2017

V/04183

3.

BALÁŽOVÁ Monika

27.05.2017

B/00203

4.

MOSTOVÁ Valéria

09.05.2017

B/00280

5.

POSPÍŠIL Vladimír

03.05.2017

V/04161

6.

ŽIŽKA Miroslav

31.05.2017

B/00485

            

         NITRA – Dolné Hony

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

FRANTZOVÁ Eva

22.05.2017

H/00425

2.

TAYLOR Alexander

17.05.2017

B/00614

3.

ČELINÁKOVÁ Darina

02.05.2017

B/00606

4.

JANČOVIČ Roman

21.05.2017

H/00128

5.

DURAČINSKÝ Rastislav

16.05.2017

H/00004

6.

KAŤUCH Jaroslav

27.05.2017

B/00241

            

        OKOČ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

BÁBEL István

18.05.2017

V/05253

2.

SOÓS Tomás

25.05.2017

H/00183

3.

PÉNZESOVÁ Nóra

19.05.2017

H/00254

4.

LÉNÁRTH Tomás

03.05.2017

H/00101

5.

SZABÓ Gábor

09.05.2017

H/00210

6.

VÁRADI Viktor

22.05.2017

H/00074

             

                        TRHOVÁ HRADSKÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

NAGYOVÁ Alica

22.05.2017

H/00175

2.

SEŇANOVÁ Helenka

15.05.2017

H/00163

3.

NÉMETH János

01.05.2017

H/00382

4.

Mgr. KÁROLYIOVÁ Judita

09.05.2017

H/00276

5.

ORAVECZ Zoltán

24.05.2017

H/00036

6.

MATUSOVÁ Sabina

13.05.2017

B/00104

              

        NITRA – Levická č. 3

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

ŠTEPKOVIČ Peter

22.05.2017

B/00201

2.

BAKŠOVÁ Terézia

12.05.2017

V/25819

3.

SUCHÝ Maroš

09.05.2017

H/00445

4.

ĎUROVIČOVÁ Renáta

05.05.2017

H/00182

5.

KOVÁČOVÁ Katarína

24.05.2017

H/00384

6.

GREGUŠ Miroslav

01.05.2017

B/00274

 

                        DIAKOVCE

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

FÖLÖSOVÁ Marta

14.05.2017

B/00041

2.

HEGEDŰS Zsolt

24.05.2017

H/00060

3.

SZOMBATI Nikolas

04.05.2017

H/00109

4.

VARSÁNYI Štefan

31.05.2017

H/00096

5.

MARKO Mário

18.05.2017

H/00002

6.

DÁVIDOVÁ Martina

14.05.2017

B/00121

 

                         CABAJ - ČÁPOR

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

STUDENÝ František

10.05.2017

B/00384

2.

ORAVEC Jozef

13.05.2017

H/00435

3.

MRÁZIK Bohumil

05.05.2017

B/00181

4.

REMENÁROVÁ Radmila

16.05.2017

B/00533

5.

GÁBRIŠ Ján

29.05.2017

B/00461

6.

KOLLÁROVÁ Eva

03.05.2017

H/00016

 

                         GBELY

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

KOVALOVSKÍ Peter

12.05.2017

H/00282

2.

MARTINKOVIČ Ján

24.05.2017

H/00108

3.

KOMORNÁ Renáta

19.05.2017

B/00309

4.

UHRINEC Milan

28.05.2017

H/00034

5.

KALKA Jaroslav

09.05.2017

B/00108

6.

ŠEDIVÝ Ladislav

03.05.2017

H/00122

 

                        SVINNÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

VALÁŠEK Juraj

24.05.2017

B/00051

2.

HALGOŠ Peter

19.05.2017

B/00142

3.

PROCHÁDZKA Roman

15.05.2017

H/00119

4.

LÁSKA Vladimír

05.05.2017

B/00271

5.

MARCINÁTOVÁ Ivana

25.05.2017

B/00154

6.

GALATOVÁ Jana

12.05.2017

B/00292

 

           

                        STARÁ TURÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

GREGOR Milan

08.05.2017

H/00110

2.

TOMANOVÁ Katarina

27.05.2017

H/00023

3.

STANČÍK Sebastian

02.05.2017

H/00259

4.

HARUŠTÁK Viliam

30.05.2017

B/00173

5.

KONOPA Miroslav

14.05.2017

B/00124

6.

PASTOREK Miloš

20.05.2017

H/00097

 

 

Apríl 2017


 

                        KOMÁRNO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

VICIANOVÁ Helena

06.04.2017

V/95585

2.

MÉZES Árpád

26.04.2017

B/00126

3.

KESZEGH Elemír

15.04.2017

H/00254

4.

KAJANOVÁ Daniela

04.04.2017

H/00231

5.

TARICS Imrich

22.04.2017

H/00433

6.

KEREPESI Ladislav

26.04.2017

H/00295

 

                        ŠTÚROVO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

SZŰCS Richard

29.04.2017

B/00318

2.

BELÁK Ádám

13.04.2017

B/00142

3.

GÁLIK Tibor

13.04.2017

H/00357

4.

TAKÁCS Zoltán

01.04.2017

H/00064

5.

KOLLÁR Viktor

23.04.2017

B/00349

6.

DOSTANIČ Silvia

12.04.2017

H/00300

              

     KOLÁROVO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

MRÁZ Dalibor

27.04.2017

B/00111

2.

LAKATOSOVÁ Ildikó

17.04.2017

H/00056

3.

GUBICZA Katarína

01.04.2017

B/00036

4.

KOVÁCS Péter

27.04.2017

H/00099

5.

GABOVICSOVÁ Helena

24.04.2017

H/00164

6.

RIGÓ Magdolna

22.04.2017

B/00150

              

        TRNAVA

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

ZÁVODNÝ Andrej

03.04.2017

B/00431

2.

VADKERT Peter

10.04.2017

H/00593

3.

MICHALÁK Juraj

01.04.2017

H/00063

4.

ŠIMKO Jozef

07.04.2017

V/33864

5.

VLKOVÁ Mária

10.04.2017

V/33920

6.

JURÍK Jozef

03.04.2017

H/00252

             

        TVRDOŠOVCE

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

CUCOR Pavol

12.04.2017

H/00380

2.

IVANKO Ondrej

29.04.2017

B/00174

3.

KOHÚTOVÁ Ildi

08.04.2017

B/00067

4.

GUBÓ Zoltán

12.04.2017

B/00232

5.

HRUBÁ Denisa

04.04.2017

H/00363

6.

BENKŐ Zsolt

12.04.2017

B/00144

             

                       TEKOVSKÉ LUŽANY

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

PINTÉŠ Ján

20.04.2017

B/00136

2.

BALYA Zsolt

04.04.2017

B/00172

3.

KOSZÁK Attila

08.04.2017

H/00188

4.

NÁGEL Csilla

15.04.2017

B/00132

5.

LEHOCKÝ Zoltán

19.04.2017

H/00297

6.

MELLEN Štefan

28.04.2017

B/00280

              

                        VEĽKÝ KÝR

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

ŠTEPANAY Marek

24.04.2017

B/00572

2.

ČERŇANSKÝ Štefan

22.04.2017

B/00449

3.

STRAŇÁK Maja

13.04.2017

H/00181

4.

OČENÁŠ Erik

03.04.2017

H/00081

5.

ROŽKA Dušan

24.04.2017

B/00487

6.

SLÁDEČEK Roman

12.04.2017

B/00376

            

                         TRENČÍN

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

KADLEC Peter

14.04.2017

B/00312

2.

BAJZÍK Ján

11.04.2017

B/00217

3.

SOKOLOVÁ Magdaléna

28.04.2017

H/00219

4.

ŽIAKOVÁ Marcela

04.04.2017

H/00274

5.

BARČÁKOVÁ Daniela

07.04.2017

B/00306

6.

POSPÍŠIL Martin

28.04.2017

H/00112

            

         NITRA – Dolné Hony

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

ŠIMON Pavol

28.04.2017

H/00026

2.

BÁNOVSKÁ Zuzana Mgr.

08.04.2017

V/24338

3.

LUČKANIČ Vladimír

11.04.2017

B/00296

4.

LASTOVICA Peter

28.04.2017

B/00489

5.

MORAVČÍK Pavol

13.04.2017

V/24466

6.

ORAVEC Martin

26.04.2017

V/24799

            

         OKOČ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

HALÁSZ Robert

21.04.2017

H/00107

2.

AMBRUS Barnabás

06.04.2017

B/00223

3.

SEŇANOVÁ Helenka

18.04.2017

H/00158

4.

DOMONKOS Ladislav

14.04.2017

H/00057

5.

PRÁGAI Zoltán

03.04.2017

H/00089

6.

VARGA BUKTA Tünde

12.04.2017

H/00145

             

                        TRHOVÁ HRADSKÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

TAKÁCS Alexander

07.04.2017

H/00136

2.

TÓTH Štefan

13.04.2017

B/00003

3.

ING. FISCHER Teodor

28.04.2017

H/00242

4.

VARSÁNYIOVÁ Adrienn

22.04.2017

H/00373

5.

MARCZELL Zsolt

19.04.2017

B/00237

6.

ÁGH Július

24.04.2017

H/00087

              

         NITRA – Levická č. 3

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

MIŠKOVIČOVÁ Zuzana

17.04.2017

B/00149

2.

BÚŠ Gregor

22.04.2017

V/25467

3.

FEHÉROVÁ Mária

10.04.2017

H/00381

4.

HAMPL Martin

15.04.2017

H/00081

5.

KÓŠA Pavel

09.04.2017

H/00429

6.

GÁLOVÁ Renáta

03.04.2017

H/00247

 

                         DIAKOVCE

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

DARÁZS Norbert

06.04.2017

H/00185

2.

BULLOVÁ Gabriela

30.04.2017

H/00371

3.

LACZKÓ Ján

26.04.2017

H/00003

4.

SZUTYÁNYI Tomáš

10.04.2017

H/00100

5.

HORŇÁK Arnold

14.04.2017

V/02498

6.

KOCZKAS Barnabas

01.04.2017

H/00135

 

                        CABAJ - ČÁPOR

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

DENKOVÁ Katarína

26.04.2017

H/00361

2.

OČENÁŠOVÁ Žaneta

12.04.2017

H/00290

3.

HALA Matúš

26.04.2017

H/00413

4.

VERLEOVÁ Jana

18.04.2017

H/00427

5.

TOMANOVÁ Aneta

25.04.2017

H/00421

6.

KOLENČÍK Anton

24.04.2017

B/00215

 

                        GBELY

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

MIŠKOVÁ Klaudia

26.04.2017

H/00088

2.

JURKOVIČ Ferdinand

16.04.2017

H/00183

3.

VRANOVIČ Jaroslav

08.04.2017

H/00062

4.

HORVÁTH Marian

19.04.2017

H/00079

5.

VANEK Radovan

28.04.2017

B/00007

6.

MIKEŠOVÁ Zuzana

17.04.2017

H/00193

 

                        SVINNÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

BOLFOVÁ Alena

17.04.2017

H/00247

2.

HATAŠ Miroslav

30.04.2017

H/00057

3.

PETREJE Adriana

02.04.2017

H/00235

4.

MACHOVÁ Marcela

26.04.2017

B/00114

5.

JÁNOŠÍK Alojz

14.04.2017

H/00126

6.

ŠIŠOVSKÝ Pavol

17.04.2017

B/00184

 

           

                        STARÁ TURÁ

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

RUBANINSKÝ Ivan

23.04.2017

H/00125

2.

BALLEK Pavol

06.04.2017

V/00912

3.

MIZERÁK Miroslav

29.04.2017

H/00219

4.

FIGURA Ján

20.04.2017

H/00172

5.

SAKO Andrej

13.04.2017

H/00093

6.

OSTROVSKÝ Miroslav

18.04.2017

H/00098

 

Marec 2017


 

                        KOMÁRNO

 

Výherca

dátum

č. poukážky

1.

ŠPÁK Zsuzsa

16.03.2017

V/94170

2.

ERTL Štefan

04.03.2017

B/00040

3.

NYIRAN Tibor

24.03.2017

B/00445

4.

MÁTYUS Róbert

04.03.2017

B/00140

5.

HUSZLICSKA Ladislav